Klassklyftorna får inte synas i våra leenden!

avatar

Klasskillnaderna i vårt land ökar. Detta avspeglas allt oftare i våra leenden. När tandhälsan förbättrats för genomsnittssvensken är tandhälsan oförändrad eller till och med försämrad för socioekonomiskt utsatta grupper. Fattiga äldre, personer med funktionsnedsättning, låginkomsttagare och deras barn halkar efter genomsnittet. Detta är den samstämmiga bilden som tecknas av dem som seriöst och förutsättningslöst granskat [...]

Migration: varför gäller inte allas lika värde och rätt?

avatar

Är du migrant så omfattas du inte av grundbulten i de universella, allmängiltiga mänskliga rättigheterna enligt FN-deklarationen från 1948. Länge fanns, bland politiker framför allt, ett inte obetydligt romantiserande runt migration, men den ökande migrationen i världen har visat att verkligheten är brutal. Det är viktigt att skilja på frivillig och ofrivillig migration. Den senare [...]

Lossa på tvångströjan

avatar

Arbete åt alla är arbetarrörelsens viktigaste mål. Åtminstone vid högtidstalen och på valaffischerna. Men de senaste fem åren har 1,4 miljoner personer, eller var fjärde svensk i arbetsför ålder, varit arbetslösa någon gång.  I maj var 420 000 personer arbetslösa, enligt AKU. En central orsak till att Sverige inte har full sysselsättning är att det, trots [...]

LO i Almedalen

avatar

Så har nu årets politikervecka i Visby inletts. LO är plats, likt vi har varit i över ett decennium nu. Med ca 50 arrangemang satsar LO och förbunden stort även i år. I fjol blev LO utsett till ”årets opinionsbildare”, ambitionen är givetvis inte lägre 2015. Varför ska då facket använda pengar och resurser till att [...]

Stora skillnader i arbetslöshet mellan utbildningsgrupper även med låga lägstalöner

avatar

Nästa vecka i Almedalen kommer det att vara ett massivt arbetsgivartryck på sänkta lägstalöner som allroundlösning på allehanda arbetsmarknadsproblem. Problem som framför allt grundas i en långvarigt hög arbetslöshet och alltför låg efterfrågan på arbetskraft, i Sverige likväl som i många andra länder. I en ny rapport från Svenskt näringsliv anses inte oväntat förgymnasialt utbildades [...]

Den demografiska utmaningen är död – länge leve digitaliseringen

avatar

Efter ett tag går det ganska snabbt att lära sig känna igen det. Det nya. Framtidsscenarier som fångar upp möjlig förändring, får oss att se något nytt i vår omvärld och skapar nya samband. Jag älskar det. När hjärnan får ta ett skutt. Men jag har också lärt mig att vara skeptisk. Fingret i luften-analysen och [...]

Behovet av en visionär feminism för den andra maskinåldern

avatar

Arbetskritiken är på snabb frammarsch. Från att ha fått huka sig i skuggorna av den allenarådande arbetslinje, målen om tillväxt och full sysselsättning blommar den åter ut på kultur- och debattsidor. Den tar sin avstamp i de absurditeter som hanteringen av arbetslösheten i samklang med frånvaron av en investeringspolitik givit upphov till. Utarmade arbeten, otrygga anställningar, en [...]

Även ny asbest dödar

avatar

Den ryske ILO-delegaten kom inspringande. Fick låna en mikrofon vid USAs bord. Nu gällde det att stoppa The ILO position on safety in the use of asbestos. USA, Kanada, Ryssland, Australien och Sydafrika försökte ihärdigt övertyga de afrikanska delegaterna att rösta emot resolutionen på ILO-konferensen 2006. Asien var redan emot. Det såg mörkt ut. Förhandlingarna avbröts. [...]

Är du behagfull lilla vän?

avatar

”Förkroppsligade och utbytbara”. Så beskriver Paula Mulinari, forskare vid Malmö högskola, situationen för anställda inom hotell- och restaurangbranschen. Vi är på en nordisk facklig konferens för att diskutera förekomsten av sexuella trakasserier inom hotell-, restaurang- och turistnäringen. Branschen står ut, vid sidan av omsorgs- och handelsområdena, med sin höga andel av anställda som utsätts för [...]

Colombia: Världens farligaste land för fackligt aktiva!

avatar

Idag anländer Colombias president Santos till Sverige för att träffa statsminister Löfven, näringslivsrepresentanter och fackliga företrädare. Colombia är ett av världens absolut värsta länder att vara fackligt aktiv, enligt ITUC Global Rights Index som publicerades förra veckan. Förra året mördades 20 fackligt aktiva i Colombia och 210 hotades till livet. Våldet har satts i system. [...]