Bygg nya Arbetsförmedlingen klokt

avatar

Personliga möten spelar roll. Att jag som arbetslös faktiskt träffar min arbetsförmedlare ökar mina chanser till jobb. Det visar forskning. De danska forskarna Jonas Maibom Pedersen, Michael Rosholm och Michael Svarer har visat på en påfallande effekt av tidiga och frekventa möten mellan den som blivit arbetslös och dennes arbetsförmedlare; en skillnad i sysselsättning på omkring [...]

Visst behöver vi en ny maktutredning!

avatar

Sverige har hittills inte haft en tydligt politikberoende industrigren, i likhet med exempelvis den amerikanska oljeindustrin, som genom informella nätverk systematiskt och strategiskt påverkar politiken till sin egen fördel. Men sedan 1990-talet har vi här hos oss sett en formidabel explosion av en annan typ av företagande: skattefinansierad och vinstdriven verksamhet i vård, skola och omsorg, [...]

Jämlikhet, makt och hälsa hänger ihop

avatar

Jämlikhet är bra för folkhälsan. Detta är inte bara ett tomt politiskt slagord. Det finns faktiskt gott forskningsstöd för påståendet. Det är dessutom något jag känner mig tryggt förvissad om efter att ha plöjt igenom några forskningsstudier på området. Den närmaste tiden kommer jag därför att beröra detta område i ett antal bloggar. Jag börjar [...]

En av tre får jobb efter yrkesprogram

avatar

Bara en av tre som gått ut ett yrkesprogram på gymnasiet är ett år senare etablerade på arbetsmarknaden. Det är alldeles för lite! Idag släpper LO en rapport om ungdomars etablering på arbetsmarknaden efter avklarat yrkesprogram. Det är stora skillnader i landet och vi har därför tagit fram länsspecifika rapporter så du kan studera etableringen [...]

Gift from God!

avatar

”You were sent to us like a gift from god!” utbrister Kambodjas vice premiärminister Keat Chhon när han hälsar Karl-Petter Thorwaldsson välkommen till fredspalatset, Peace Palace, i Phonm Penh. Vi är en delegation från LO och Världsfacket IFS som är i Kambodja för att stödja de kambodjanska facken i deras arbete för fackliga rättigheter. Vi [...]

Skatteklyftan mellan sjuka och friska – en stor och viktig utmaning!

avatar

Visst är det bra att regeringen slopar den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen och att man aviserar en ökad satsning på mer individanpassad rehabilitering. Samtidigt var det en besvikelse att man inte orkade höja inkomsttaken i sjukförsäkringen. Det innebär att alla med en inkomst över 27 750 kr/mån, idag snart hälften av löntagarna, inte får hela sin [...]

Europaparlamentet fryser pengar till expertgrupper

avatar

LO har tillsammans med andra fack i Europa jobbat hårt för att frysa pengarna till EU-kommissionens expertgrupper, då de inte är representativa. Den allra största delen av experterna i grupperna representanterar nämligen näringslivet (70 procent) och representanter för arbetstagarna lyser med sin frånvaro, visar en undersökning av Corporate Europe. I onsdags beslutade Europaparlamentet att frysa [...]

Slopad jämställdhetsbonus ett steg framåt – men tänk om kring ekonomiska incitament!

avatar

Igår presenterade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll delar av regeringens körschema för de planerade förändringarna i föräldraförsäkringen och den ekonomiska familjepolitiken. Båda regeringspartierna har drivit minst ytterligare en reserverad månad i föräldraförsäkringen (miljöpartier vill gå längre, med en tredelning av försäkringen), medan det ena förväntade samarbetspartiet vänsterpartiet vill se fullständig individualisering.  Folkpartiet, som regeringen också kan förväntas förlita sig [...]

Än gnäggar travhästen Husby Lynet…

avatar

”Erik, jag är oerhört ledsen för det grava misstag jag begått. Att inte tillräckligt kolla uppgifterna om dig som jag skrivit i min bok ”En halv sanning är också en lögn”, är klumpigt och, som jag förstår det nu, djupt sårande för dig och din familj. Min uppriktiga förhoppning är att min bristfälliga research inte [...]

Till den nya S-ledda regeringen

avatar

Alliansregeringens åtta har inneburit en generell nedgradering vad gäller ILO, det vill säga de åtaganden och engagemang som det svenska medlemskapet i organisationen kräver. Men redan Bildt-regeringen 1991-94 ställde till med skada, genom att inte åhöra LOs och TCOs krav på en svensk ratficering av C 94 om minimiregler för offentlig upphandling. Bakgrunden var den [...]