Tid för en offensiv och progressiv s-politik!

avatar

”Trots läget i riks­dagen så finns det en hel del statsministern kan göra. Det går att använda linjetal och utspel för att skapa debatt. Det går att välja några politiska ­strider där S vet att de har väljarna med sig och ta fajten – oavsett om man ­vinner eller förlorar. Så flyttar man agendan, och samtalet. [...]

Redan de gamla grekerna osv…..

avatar

Idag presenterade LO ekonomerna sin årliga rapport Ekonomiska utsikter en prognos över svensk ekonomi som vid hand visar på en något dystrare utveckling de kommande två åren än vad både regeringen och Riksbanken förutspår. För att vända riktning föreslås i rapporten bland annat att regeringen bör satsa på att bygga fler och mer vägar, järnvägar och bostäder, [...]

52 procent tidsbegränsat anställda ungdomar – helt ok enligt lag och avtal

avatar

Den senaste statistiken visar att drygt 15 procent av alla anställda är tidsbegränsat anställda. Bland arbetare är andelen högre, 20 procent. Bland arbetarkvinnor är den ännu högre, 25 procent. Och bland 16–24-åringar är den jättehög, 52 procent. Detta är historiskt höga nivåer och de har ökat stadigt de senaste fem åren (se Anställningsformer år 2014). [...]

I den skattefinansierade välfärden hava vissa av oss ett nytt Indien….

avatar

På 1600-talet myntade Axel Oxenstierna uttrycket ”I Norrland hava vi inom våra gränser ett Indien, blott vi förstå att bruka det”. Det blev startskottet för exploatetringen av Norrland. Naturresurser utvanns och fraktades söderut i sann kolonial anda. Skogen, malmen och vattenkraften skapade inkomster inte bara för statsmakten utan också för rika träpatroner och utländska (främst engelska) kapitalintressen. [...]

Kvalitet och konsten att sköta en motorcykel…

avatar

En del av sommarsemestern ägnade jag åt att försöka förstå vad som ligger i ett av vår tids absoluta modebegrepp, nämligen kvalitet. Ett ord som alla använder och som helt uppenbart är positivt värdeladdat, inte minst i den heta diskussionen om vinstdriven välfärdsverksamhet. Politiker av olika färg och på olika nivåer pratar i detta sammanhang [...]

Den digitala klyftan – finns den fortfarande?

avatar

  Häromdagen kunde man läsa i tidningen att hälften av alla tvååringar i Sverige använder internet. Tror inte att jag var ensam om att finna detta faktum rent häpnadsväckande, och efter att ha läst rapporten som siffrorna är hämtade ifrån, Svenskarna och internet*, är det svårt att inte ryckas med och glatt konstatera att det [...]

Krisen i ILO fortsätter

avatar

Sent igår beslutade ILOs styrelse följande: att en trepartskonferens ska hållas i februari nästa år med deltagande från 32 regeringar och vardera 16 representanter från de sociala parterna.ILO-byrån ska ta fram ett underlag till konferensen över ”national law and practice”  när det gäller strejkrättens omfattning och hur den fungerar nationellt. Detta ska diskuteras och utvecklas vidare under konferensen. Konferensen ska presentera [...]

Framtidstro kring den nordiska modellen

avatar

Under två dagar har vi varit 120 fackliga och politiska företrädare som samlats till kongress för den nordiska arbetarrörelsens samarbetskommitté (SAMAK) på den mycket gemyliga norska LO-skolan Sörmarka, utanför Oslo. Vi har lyssnat på tal, vi har fått ta del av ett oerhört intressant forskningsmaterial och vi har grupparbetat. Framförallt har vi enats om vägen [...]

Vill arbetsgivarna förstöra ILO?

avatar

Frågan är i allra högsta grad berättigad efter hur arbetsgivarna har agerat ända sen 2012 då frågan om strejkrätten som en erkänd del av ILOs konvention nr 87 helt underkändes av arbetsgivargruppen. Sen har konflikten vidgats på arbetskonferensen 2013 och 2014 och i fredags började diskussionen om krisen under ILOs pågående styrelsemöte. Arbetsgivarna visar ingen [...]

Har vi helt gått bort oss i den bostadspolitiska debatten?

avatar

I dagarna kan vi läsa och höra en allt mer uppskruvad bostadspolitisk debatt om att bostadspriserna beräknas falla, de nya amorteringskraven kommer att minska hushållskassan och att unga förstagångsköpare diskrimineras. Javisst, så kan det naturligtvis vara men allvarligt talat undrar jag om det inte vore klokare att fokus i den här debatten låg någon helt [...]