Investera mera – ett klokt förslag

avatar

Blir idag väldigt glad över att läsa att regeringen kommer att se över möjligheten att slopa överskottsmålet, ett mycket välkommet besked på det stora hela. Det betyder naturligtvis inte att pengar nu kommer att regna över oss som manna från himlen, däremot lär det betyda att det kommer finnas utrymme för investeringar i bostäder, infrastruktur, forskning [...]

Jämställd näringspolitik – bara i teorin?

avatar

Så här inför 8 mars och den internationella kvinnodagen tänkte jag att det var läge att se över hur jämställdhetsarbetet rent generellt ser ut på mitt arbetsområde. I politiken, bland organisationer och hos företag pratas det ofta om att ”jämställdhetsintegrera all verksamhet”. Det innebär att oavsett vad man arbetar med så bör verksamheten granskas med [...]

Socialförsäkringsutredningen – ömsom vin ömsom vatten

avatar

Idag presenterade den parlamentariska socialförsäkringsutredningen (PSFU) sitt slutbetänkande. Utredningen tillsattes 2010 av alliansregeringen och har haft till uppdrag att ”se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Syftet är att överväga förändringar som ger hållbara försäkringar för framtiden. De förändringar som kan bli aktuella ska även bidra till långsiktigt ökad sysselsättning och därmed långsiktigt hållbara [...]

Kvinnor 10 procent högre lön än män

avatar

Kvinnor skulle ha haft 10 procent högre lön än män om det inte fanns diskriminering. Det framgår av en arbetsvärdering i ILOs globala lönejämförelsen 2014 (sid 45 ff). Kvinnor i Sverige är enligt ILO, till skillnad många länder, bättre utbildade och mer erfarna än män och därmed produktivare. Arbetsvärderingen omfattar erfarenhet, utbildning, kvalifikationskrav, bransch, storstad/landsort och arbetade [...]

LO är alltid en röst mot rasism, i samhället och i samhällsdebatten

avatar

Igår fattade LOs styrelse beslut om verksamhetsplan och budget för 2015 när det gäller LOs fortsatta arbete mot främlingsfientlighet och rasism. Som ansvarig ombudsman känns det skönt att arbetet nu kan sparka igång igen. Jag hoppas på en facklig front mot rasism! Allas lika rätt och värde ska betyda något i praktiken i, i vardagen. Det [...]

Dagens karensdag är otidsenlig!

avatar

”I Stockholm där vårdvalet drivits till sin spets och ekonomismen flödar fritt i vården skrivs flest antibiotikarecept per capita ut. För den som inte får sitt recept kanske blir sur och byter vårdcentral. Vi måste prata om att förkylda människor inte har råd att stanna hemma och vila upp sig och bli friska och att [...]

Se hoten mot den generella välfärdspolitiken!

avatar

Ekonomisk historikern John Lapidus (ETC, 2015-02-21) analyserar utvecklingen rörande välfärdstjänsterna på ett intressant sätt som borde stämma arbetarrörelsen till självkritik och eftertanke. Lapidus anser att vi fått vad han kallar för en ”omvänd behovsprövning” och refererar till den kraftiga ökningen av privata vårdförsäkringar och olika former av skatteavdrag för RUT-tjänster och diverse privata tilläggslösningar. Det handlar [...]

Arbetsledning, ohälsa och Expressen

avatar

Arbetsmiljöverket vill genom föreskrifterna Organisatorisk och Social arbetsmiljö komma tillrätta med dålig arbetsledning som skapar ohälsa.  De fackliga organisationerna säger ja, men Arbetsgivarnas organisationer är tveksamma. Men hårt pressade företagare, underställda chefer och löntagare i alla sektorer ser äntligen ett stöd. Nu införs, förhoppningsvis, regler om påfrestande arbete, långa arbetspass, kränkande behandling och kunskap i arbetsledning. Det tvingar oseriösa [...]

Hands off our right to strike – Rör inte vår rätt att strejka!

avatar

Idag, den 18 februari, genomför Världsfacket (ITUC) en världsomfattande aktionsdag för strejkrätten. Kravet från världens arbetare är tydligt: att arbetsgivarna upphör med sitt systematiska försök att förstöra och förhindra ILO (FNs organ för mänskliga rättigheter i arbetslivet) att fungera. Arbetsgivarna måste ta sitt ansvar och åter erkänna en oinskränkt rätt att strejka. För att uppmärksamma [...]

”Tillslut tror man att man knappt är kapabel till någonting”

avatar

”Du får mycket fritid så du tänker mycket, och när man tänker för mycket blir det ofta mycket negativt, ångest. Tillslut tror man att man knappt är kapabel till någonting” Det säger Jonathan Lundin, 24 år från Umeå, som varit sysslolös sedan han var 20 år. Kommentaren kommer från ett nyhetsinslag kring en ny LO-rapport om [...]