EU-lagstiftning utan likabehandling

avatar

LO arbetar för att likabehandling ska vara den ledande principen i all lagstiftning inom EU. Igår röstade hela den socialdemokratiska gruppen, de gröna och vänstergrupperingen i Europaparlamentet emot förslaget som innebär att Yasmin från Pakistan bara har rätt till samma lön som de svenskar hon arbetar med på företaget i Göteborg, men inte rätt till [...]

Stockholmscentrismen riskerar att urgröpa vår välfärdsmodell

avatar

Idag finns en intressant debattartikel på DN-debatt. Det är företrädare för sju riksdagspartier i Sveriges Kommuner och Landstings (SKLs) programberedning som flaggar för en ny rapport. De anser att vi idag ser allt för mycket av statlig detaljreglering och central styrning av verksamheter som drivs av kommuner och landsting. Debattörerna lyfter därmed fram ett perspektiv [...]

Bättre villkor på europeisk arbetsmarknad

avatar

Idag förväntas Europaparlamentet anta ett lagförslag som kommer göra det lättare att få ut information om arbetsgivaravgifter och liknande betalats när löntagaren kommer från ett annat land inom EU. Det kommer att bli lättare för de svenska facken att se till att alla, oavsett ursprung och nationalitet, jobbar med schysta villkor. LO välkomnade överenskommelsen när [...]

Om rationella och emotionella lönestrukturer

avatar

Rationell lönestruktur var ett begrepp som föddes inom ramen för arbetet med rapporten till LO-kongressen 1951 (Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen). Begreppet användas för att beskriva inbördes lönerelationer inom löntagarkollektivet. Istället för att låta löneskillnader variera på grund av traditioner, tillfälliga efterfrågeuppgångar i olika branscher, fördomar och andra faktorer, ville man fördela arbetskraften (med stöd [...]

Arbetslösheten och den stora samordningen

avatar

En fråga som särskilt upptagit debatten under senare tid är huruvida sänkta eller frysta lägstlöner kan öka sysselsättningen. De som tänker i dessa tankebanor, låt oss för enkelhetens skull kalla dem lönesänkarna, utgår i regel från förenklade utbuds och efterfrågateorier. Förväntningen på fackföreningsrörelsen och de lägst avlönade är att man skall hålla tillbaka eller sänka [...]

Krisen låser in kvinnor i hemmet

avatar

Kvinnors position på arbetsmarknaden ifrågasätts mer än på länge. Sedan den ekonomiska krisens ingång har investeringarna i det offentliga minskat särskilt i de extra krisutsatta EU-länderna. Förväntningarna på att kvinnorna ska ta hand om barn och äldre ökar när det offentliga inte längre kan tillhandahålla barn- och äldreomsorg för alla. Det låser in kvinnorna i [...]

Abenomics – På insidan eller utsidan i Japan

avatar

I kampen mot arbetslösheten framstår Japan som ett föregångsland och en vinnare. Det är lätt att hänföras av det gästvänliga och strukturerade landet. Japans ekonomiska framgångar sedan 90-talskrisen är lockande att kopiera för många av Europas krisande ekonomier, men bakom den välpolerade ytan visar sig en komplex arbetsmarknad med lösningar som är svåra och inte [...]

Brev från lönepolitikens nollpunkt – sänkt lön eller arbetslöshet?

avatar

I mitt arbete med LOs jobb och lönerapport (till kongressen 2016) stöter jag ibland på röster från historien. I en artikel om den lönepolitiska idéutvecklingen träffade jag häromdagen på Gösta Rehn. Hans provocerande tankar känns obehagligt aktuella. När det känns mörkt kan det finnas anledning att erinra om grunderna för det fackliga arbetet. Detta är [...]

När det luktar hästskit – argument om sänkta lägstlöner

avatar

För den som är duktig kan lättjan ibland bli en fiende – ungefär som för Lars Calmfors förra veckan. I en kolumn i Dagens Nyheter försökte han att ge de lägst avlönade i samhället (LOs medlemmar) ansvaret för massarbetslösheten. Jag tänkte skriva några rader om krokiga tankebanor som luktar häst. Ibland blir det dumt, ja, [...]

Obligatorisk gymnasieskola, del av lösningen

avatar

Det är skillnad på hur vi förhåller oss till gymnasieskolan i lag och praktik. I lagens mening har du efter grundskolan fullgjort din skolplikt och är förvisso inte myndig men kan göra som du vill med vidare utbildning. I praktiken är dock gymnasieskolan obligatorisk. Det existerar inte någon reell arbetsmarknad för ungdomar som saknar slutbetyg [...]