LO är alltid en röst mot rasism, i samhället och i samhällsdebatten

avatar

Igår fattade LOs styrelse beslut om verksamhetsplan och budget för 2015 när det gäller LOs fortsatta arbete mot främlingsfientlighet och rasism. Som ansvarig ombudsman känns det skönt att arbetet nu kan sparka igång igen. Jag hoppas på en facklig front mot rasism! Allas lika rätt och värde ska betyda något i praktiken i, i vardagen. Det [...]

Dagens karensdag är otidsenlig!

avatar

”I Stockholm där vårdvalet drivits till sin spets och ekonomismen flödar fritt i vården skrivs flest antibiotikarecept per capita ut. För den som inte får sitt recept kanske blir sur och byter vårdcentral. Vi måste prata om att förkylda människor inte har råd att stanna hemma och vila upp sig och bli friska och att [...]

Se hoten mot den generella välfärdspolitiken!

avatar

Ekonomisk historikern John Lapidus (ETC, 2015-02-21) analyserar utvecklingen rörande välfärdstjänsterna på ett intressant sätt som borde stämma arbetarrörelsen till självkritik och eftertanke. Lapidus anser att vi fått vad han kallar för en ”omvänd behovsprövning” och refererar till den kraftiga ökningen av privata vårdförsäkringar och olika former av skatteavdrag för RUT-tjänster och diverse privata tilläggslösningar. Det handlar [...]

Arbetsledning, ohälsa och Expressen

avatar

Arbetsmiljöverket vill genom föreskrifterna Organisatorisk och Social arbetsmiljö komma tillrätta med dålig arbetsledning som skapar ohälsa.  De fackliga organisationerna säger ja, men Arbetsgivarnas organisationer är tveksamma. Men hårt pressade företagare, underställda chefer och löntagare i alla sektorer ser äntligen ett stöd. Nu införs, förhoppningsvis, regler om påfrestande arbete, långa arbetspass, kränkande behandling och kunskap i arbetsledning. Det tvingar oseriösa [...]

Hands off our right to strike – Rör inte vår rätt att strejka!

avatar

Idag, den 18 februari, genomför Världsfacket (ITUC) en världsomfattande aktionsdag för strejkrätten. Kravet från världens arbetare är tydligt: att arbetsgivarna upphör med sitt systematiska försök att förstöra och förhindra ILO (FNs organ för mänskliga rättigheter i arbetslivet) att fungera. Arbetsgivarna måste ta sitt ansvar och åter erkänna en oinskränkt rätt att strejka. För att uppmärksamma [...]

”Tillslut tror man att man knappt är kapabel till någonting”

avatar

”Du får mycket fritid så du tänker mycket, och när man tänker för mycket blir det ofta mycket negativt, ångest. Tillslut tror man att man knappt är kapabel till någonting” Det säger Jonathan Lundin, 24 år från Umeå, som varit sysslolös sedan han var 20 år. Kommentaren kommer från ett nyhetsinslag kring en ny LO-rapport om [...]

Bekväm utväg ur betygsdebaclet för Björklund

avatar

Spiken i kistan för betyg i årskurs 4 skrev jag för två veckor sen. För den som inte orkar läsa det blogginlägget kommer här en snabbgenomgång. Forskning ger inget stöd för tidigare betyg, tvärtom för det med sig negativa effekter, och i princip alla tunga remissinstanser, från högskolor till lärarfack till elevorganisationerna till skolmyndigheter, har [...]

Nu måste passivitet ersättas av aktivitet i sjukförsäkringsfrågan!

avatar

Vi har i praktiken 6 år bakom oss där regering och statsmakt förhållit sig ytterst passiva i rehabiliterings- och omställningsfrågan. År 2008 införde alliansen sin omdiskuterade och kraftigt ifrågasatta ”rehabiliteringskedja”. Sedan dess har inte mycket skett. Alliansregeringen har i flera år i princip intagit en bekväm läktarposition, framför allt i rehabiliterings- och omställningsfrågan. Man har nöjt sig med att peka [...]

Värdesäkring borde vara en självklarhet

avatar

Flera medier (se här, här och här) har sedan i går kväll rapporterat om vad som väntas komma i slutbetänkandet från den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, som lämnas till ansvarig minister 2 mars 2015. Det som rönt mest uppmärksamhet är att kommittén tycks vara överens om någon form av indexering av taket för högsta ersättning i arbetslöshetsförsäkringen. [...]

Fler går med i facket i Stockholm

avatar

I morse vaknade jag av nyheterna på radion som sa, -Fler går med i facket Stockholm. Jag ställde mig inte upp i sängen och i förvåning å skrek Äntligen!!! Jag är glad, men inte förvånad. Glad för att det långsiktiga arbete som bedrivs i Stockholm och andra delar i landet av LOs 14 medlemsförbund tydligt [...]