Kan mänskligheten delas upp i teoretiker och praktiker?

avatar

I gårdagens agenda dök en gammal utbildningspolitisk fråga upp, och tyvärr med samma gamla argumentation. Ska alla elever ha samma omfattning på de gymnasiegemensamma ämnena oavsett om man går ett yrkes- eller studieförberedande program? Det som Jan Björklund oövertänkt beskriver som att alla ska ”tvingas” till högskolebehörighet. Det liberala (!?) argumentet utgår ifrån att elever […]

När stabilitet blir till instabilitet

avatar

I en samhörighet kan en klyfta öppna sig plötsligt. Tidigare osynliga gränser tydliggörs. En sådan gräns är 1990-talskrisen. Den generation som upplevt politik och ekonomi före normpolitiken tänker annorlunda. De som aldrig upplevt inflation och huggsexa om löner blir allt fler. När jag i veckan träffade en delegation från Island blev osynliga gränser plötsligt tydliga. […]

Slavar från Nordkorea på EUs gemensamma arbetsmarknad

avatar

EUs regelverk i kombination med företags jakt på billig arbetskraft har lett till en oacceptabel situation där människor utnyttjas hänsynslöst. Östereuropeiska chaufförer tvingas arbeta under omänskliga förhållanden och byggarbetsplatser runt om i Europa bemannas av utstationerade arbetstagare med löner långt under de som betalas till den inhemska arbetskraften. Detta är både välkänt och omdebatterat. Nu […]

Att nå ut med information om våra avtalsförsäkringar blir allt viktigare

avatar

LO har ett samordningsansvar gentemot sina 14 förbund att utbilda försäkringsinformatörer som ska sköta informationen om våra avtalsförsäkringar för samtliga anställda som arbetar på arbetsplatser med kollektivavtal inom LO-SAF avtalet (privata och kooperationens avtalsområde). Som ett komplement till det arbete som försäkringsinformatörerna gör på våra arbetsplatser med kollektivavtal, genomförde LO förra hösten en ringaktivitet i […]

Global Deal är verktyget för schyssta villkor och jämlikhet globalt

avatar

”Vi delar samma planet, vi delar en global ekonomi, och i allt större utsträckning delar vi också en global arbetsmarknad. Därför delar vi också ansvaret för att hantera problemen i det globala arbetslivet.” Stefan Löfvens tydliga insikt om att globaliseringens fördelar och vinster måste komma fler till del och att världens ledare måste förbättra det […]

Höststormar och handelspolitik!

avatar

Hösten har hittills varit ganska varm. Men på det handelspolitiska området har höststormen redan börjat. Kommer TTIP överleva hösten? Och vad händer med det färdig-förhandlade avtalet mellan EU och Kanada (CETA) Dessa frågor ställer sig flera nu. Kommande dagar väntas demonstrationer mot både TTIP och CETA äga rum framför allt både i Tyskland, Belgien, men […]

Brexit – en populistisk revolt mot nyliberalism?

avatar

Människans kapacitet till förändring är fantastisk. Vi kan inte bara förändra oss själva, vi förändrar även andra människor och världen omkring oss. Inte sällan lyfts gener och dess förbestämda natur upp för att förklara människan. Modern forskning avvisar dock den förenklade tanken på att våra livsöden är förutbestämda. Generna ger ramar, men inga svar på […]

Bland troll, självreglering och övernaturliga väsen

avatar

Det är en sällsam natur. Mossa i gröngrå pastell. I horisonten svarta spetsiga kullar. Inte ett träd så långt ögonen kan nå. Himlen är en mörk filt. Skyarna är brunsvarta mot öns mitt. Där lavan slutar tar ljuset och det blå havet vid. Vi är på väg mot Reykjavik. Flygbussen kränger sig fram över de […]

En jämlik och jämställd värld är möjlig World Social Forum i Montreal

avatar

De kommande dagarna kommer tusentals människor och organisationer att mötas i Montreal, Kanada, för den 12:e upplagan av World Social Forum. LO är på plats för att genomföra seminarium om hur globaliseringen av världsekonomin måste göras mer jämlik och jämställd. World Social Forum samlar deltagare från hela världen och ca 500 seminarium och Workshops genomförs. […]

Europafacket om EU efter Brexit

avatar

Måndag den 11 juli samlades fackliga ledare från Europafackets medlemsorganisationer för att diskutera den gemensamma framtiden i EU och Europa efter Storbritanniens omröstning om att lämna EU. Då antogs ett uttalande, som börjar med att uttrycka en allvarlig oro över möjliga negativa konsekvenser vad gäller jobb och arbetsvillkor för såväl brittiska som övriga europeiska arbetare […]