Så, var inte rädda. Ökenvandringen kan vara över.

avatar

Det var på en kongress för tio år sedan som frågan dog. Som en Monty Pythonfot från himlen kväste Göran Persson de socialdemokratiska kongressledamöternas krav på fler reserverade månader i föräldraförsäkringen. På en pressträff strax innan frågan skulle diskuteras stängdes dörren för någon som helst typ av kvotering bryskt och sen förblev den, om inte [...]

Rädda TTIP – förändra investerarskyddet! 10 frågor och svar om TTIP

avatar

Idag inleds Socialdemokraternas partikongress i Västerås. Det är många viktiga frågor som berör LOs medlemmar som kommer att diskuteras. En av dem är frågan om hur Socialdemokraternas ska ställas sig till förhandlingarna om ett avtal om handel och investeringar mellan EU och USA, det s.k. TTIP. (Transatlantic Trade and Investment Partnership). LOs arbete med TTIP [...]

Varning för statistikrelaterad politisk panikångest!

avatar

Man brukar säga att Sverige utmärker sig när man tittar på sjukfrånvaron. Denna har nämligen historiskt fluktuerat kraftigt, dvs sjuk- och ohälsotalen har gått upp och ner på ett ovanligt frekvent sätt. Samtidigt är Sverige unikt även på ett annat sätt. Vid varje uppgång av sjuk- och ohälsotalen de senaste decennierna har det också uppstått [...]

Viktigt med nya och genomtänkta politiska mål för sjukförsäkringen!

avatar

Att sjukfrånvaron just nu ökar är bekymmersamt. Inte minst oroväckande är det faktum att allt fler yngre - framförallt kvinnor inom vård-, omsorgs- och serviceyrken - allt oftare drabbas av olika typer av arbetsrelaterad ohälsa. Detta har naturligtvis långsiktigt negativa effekter, såväl för den enskilde som för hela samhället. Att ta fram effektiva insatser som befrämjar ett långsiktigt hållbart [...]

Union to Union

avatar

Idag lanserar vi, tillsammans med TCO och Saco, en ny gemensam biståndsorganisation Union to Union. Jag känner mig stolt och glad över att vi – efter ett års förberedelsearbete – kan välkomna Saco och akademikerförbunden i det fackliga utvecklingssamarbetet. Att den samlade svenska fackföreningsrörelsen nu samarbetar för att stärka mänskliga rättigheter i arbetslivet globalt och [...]

Nej industriarbetarna är fortfarande inte ”basically gone”

avatar

Minns ni när Sveriges dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt sa det där konstiga på World Economic Forum i Davos? Ni vet det där ”Vi brukade ha människor i industrin, men de har i princip försvunnit” (”We used to have people in the industry, but they are basically gone”)? Vet ni att jag tyckte att han hade [...]

En arbetare är en arbetare – internationell solidaritet för ett anständigt arbetsliv.

avatar

Den globala kampen för bättre villkor i arbetslivet känner inga gränser. Demonstrationer och manifestationer kommer att äga rum runt om i världen de närmaste dagarna, det visar återigen på människors längtan efter frihet och jämlikhet. LO har fått den stora äran att medverka och högtidlighålla de historiska händelserna vid Haymarket i Chicago då arbetare offrade [...]

Almegas svar leder ändå fel i frågan om nyanländas etablering

avatar

I fredags skrev jag att Almega kraftigt överdriver arbetslösheten bland utrikes födda med förgymnasial utbildning (se här). Almega svarade då i huvudsak så här: Som SCB:s tilläggstabeller visar finns för 2014 sammantaget 340 900 utlandsfödda med högst förgymnasial utbildning i Sverige. Av dem är 113 400 sysselsatta, vilket innebär att 227 500 utlandsfödda står utan [...]

Almega far med osanning

avatar

I Studio ett igår – en bit in i inslaget Arbetsförmedlare: Många nyanlända har upplevt hemska saker – påstod Almega att antalet arbetslösa utrikes födda med förgymnasial utbildning är 227 000. Det är oklart vilken åldersgrupp och vilket år Almega refererar till, vilket samtidigt spelar mindre roll. Det viktiga att förstå är att det är en [...]

”Ja, men …” till TTIP. Inte ”Ja. Amen.”

avatar

Förhandlingarna om ett transatlantiskt handels- och investeringsavtal (TTIP) pågår för fullt. I dagarna möts förhandlarna från EU och USA i New York för en ny runda. TTIP-debatten växer, så också i Sverige. Det är bra. En seriös debatt med många röster, baserad på fakta, behövs. I dag torsdag anordnar riksdagen en offentlig utfrågning om TTIP [...]