Kan Alvar Yliaho lära oss något om flyktingpolitiken?

avatar

När jag växte upp tog det många år innan jag förstod vad ordet alkoholist betydde. Varken mamma eller pappa använde alkohol på ett sätt som skrämde mig eller min lillasyster. Däremot fanns ett annat ord: Yliaho. Det var en finne som var i 50-60 års åldern. Lillsyrran drömde ibland mardrömmar om honom. Ofta kunde man [...]

Allrakäraste svenska modell

avatar

LO-ekonomernas bild av den ekonomiska utvecklingen som presenteras i dag är åt det ljusare hållet. Den svenska konjunkturen är stark. BNP ökade med cirka 4 procent i fjol och tillväxten blir fortsatt hög i år och nästa år. Den offentliga konsumtionen väntas öka förhållandevis kraftigt i år på grund av ökade kostnader för flyktinginvandringen och [...]

Försvar för svenska modellen får inte eka tomt

avatar

Det finns ett brett politiskt stöd för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det är bra. Men detta måste åtföljas av ett målmedvetet politiskt arbete för att säkerställa en av modellens bärande pelare; en hög och jämn nivå på arbetskraftens kunskaper och färdigheter. Annars riskerar försvaret för den svenska modellen att eka tomt. Svensk arbetsmarknad präglas av högt ställda [...]

Det handlar om klass, kön och om makt

avatar

I en krönika (Länstidningen 2016-04-17) beskriver Torun Carrfors en verklighet som drabbar många i detta land. Det handlar om en systematisk individualisering av strukturella problem. Många med tuffa arbetsförhållanden skuldbeläggs när deras arbetsgivare för ordet. Det handlar i grunden om klass- och könsmakt. Carrfors tecknar bilden i tydliga färger. Hon talar av egen erfarenhet. Texten glöder av [...]

Sjukfrånvaro handlar ofta om makten och takten på arbetsplatsen

avatar

Idag skriver företrädare för akademikerförbundet SSR en debattartikel på DN-debatt (2016-04-14), där de föreslår en att en ny kommunal omställningsorganisation skapas för att se till att de som drabbats av arbetsrelaterad ohälsa får stöd att ställa om och hitta ett nytt arbete. Förslaget innehåller många intressanta tankar och förtjänar närmare eftertanke av både politiker och [...]

Bra att regeringen tar på sig ledartröjan i sjukförsäkringsfrågan!

avatar

Igår presenterade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och regeringen sitt förslag till medfinansiering i sjukförsäkringen. Detta innebär bland annat att arbetsgivarna nästa år ska betala 25 procent av sjukpenningkostnaden från och med sjukdag 91 (mer om detaljerna kan du ta del av här). Att arbetsgivarorganisationerna snabbt var ute och sågade förslaget är inte förvånade. Samtidigt måste vi komma [...]

En ny föräldraförsäkring med särregler för nyanlända?

avatar

I januari tillsatte socialförsäkringsminister Annika Strandhäll den nya föräldraförsäkringsutredningen med uppdrag att göra en stor översyn av reglerna för föräldraledighet och föräldraförsäkring. Förutom att föreslå åtgärder för att uppnå en jämn fördelning av föräldraledighet och föräldrapenningdagarna ska utredaren Lars Arrhenius bland annat se över flexibiliteten i systemet och möjligheter till regelförenklingar som gör försäkringen mer [...]

Viktigt med ett tydligare arbetsgivaransvar

avatar

År 2007 avlövande alliansregeringen arbetsgivarna på ansvar när det gäller att upprätta en individuell rehabiliteringsplan för återgången i arbete för den som tvingats sjukskriva sig. Det så kallade samordningsansvaret lades istället på Försäkringskassan. Från fackligt håll var vi mycket kritiska till denna förändring. Sverige fick under alliansåren ett system där arbetsgivarna i allt för stor utsträckning [...]