OPS for ”dummies”

avatar

De senaste åren har vi hört och läst om hur Stockholms läns landsting dragit på sig enorma (och troligen högst onödiga) kostnader när man beslutade bygga sjukhuset Nya Karolinska. Det här gör att många nu pratar om den form för upphandling som använts d.v.s. OPS, som något alla borde känna till och begripa, som om [...]

Äntligen

avatar

Äntligen skulle jag vilja ropa precis som vid offentliggörandet av Nobelpristagaren i litteratur. Idag offentliggjorde gymnasie- och kunskapslyfts­minister Aida Hadzialic Yrkesprogramsutredningens slutbetänkande. Stora delar av betänkandet innehåller förslag som kommer att få långsiktig betydelse för utvecklingen av svensk yrkesutbildning. Sedan länge har yrkesutbildningen visat en tynande tillvaro. Intresset för gymnasial yrkesutbildning har minskat kontinuerligt bland våra ungdomar. Volymerna [...]

De privata vinstuttagen borde begränsas, inte Reepalus utredning

avatar

Den rödgröna regeringen har tidigare försökt ändra i lagen om valfrihetssystem, LOV. Lagen innebär att landstingen är skyldiga att låta privata utförare få etablera vårdcentraler, som då blir direkta konkurrenter till den offentliga primärvården. Det ska enligt den lagstiftning alliansregeringen drivit igenom (tvångs-LOV) alltså råda fri etableringsrätt på detta område. Allt för ofta har detta [...]

Ta inte för lätt på studiefinansieringsfrågan!

avatar

”– Vi måste skapa bättre ekonomiska förutsättningar för arbetslösa att studera i det reguljära utbildningssystemet.” Det sa statssekreteraren på arbetsmarknadsdepartementet, Irene Wennemo (S), vid dagens seminarium om vägen framåt för arbetsmarknadsutbildningen. Hon fyllde förvisso i med att regeringen ännu inte landat i hur en sådan ersättning bör konstrueras. Med det sagt så var det likväl ett [...]

Största lönegapet nånsin

avatar

Löneskillnaden mellan arbetare och tjänstemän är nu större än nånsin. Enligt LO:s Lönerapport 2015 är medellönen för arbetare 24.900 kronor i månaden och för tjänsteman 36.600 kronor år 2014. Medellönen är alltså 11.700 kronor, eller 47 procent, högre för tjänstemän. Vi måste backa bakåt i tiden till 1930-talet för att se lika stora lönegap. Arbetsgivare [...]

Qatar – hopp, tvång och förtvivlan

avatar

I Qatar är det moderna slavarbetet verklighet. Nyligen hemkommen från en fältresa tillsammans med BWI är intrycken om alla de unga kvinnor och män som tvingas arbeta under omänskliga förhållanden och bo i stora läger omöjliga att skaka av sig. Trots omvärldens protester så har villkoren för de som är mest utsatta i vissa fall [...]

Ingen vinner!

avatar

Idag precis som alla andra vardagar är mitt facebookflöde fullt av vänner som frustrerat konstaterar att de inte kom till jobbet i tid i dag heller. Vissa har råkat ut för inställda pendeltåg och bussar eller mer allmänna förseningar, medan andra mer långpendlande kamrater hastigt och lustigt fått byta till buss eller helt enkelt tillbringar morgonen på ett [...]

Alla kan göra något

avatar

På LOs representantskaps höstmöte häromdagen genomfördes ett samtal inom ramen för LOs och förbundens gemensamma arbete mot främlingsfientlighet och rasism, som har samlingsnamnet Alla kan göra något. I samtalet medverkade representanter för årets tre pilotförbund (innebär att de har sökt och fått extra medel för sitt arbete inom området under 2015); Fastighets, Livs, och Seko och [...]

Ny AP-fondslag – bidde det en tummetott?

avatar

I dag skriver de fyra stora AP-fonderna en gemensam artikel på DN-debatt där man varnar för att det nya förslaget till reformering av fonderna och deras styrning innebär en ökad risk för kortsiktig politiskt styrning och en inskränkning av fondernas placeringsmöjligheter. AP-fonderna är en viktig del i det svenska pensionssystemet. Gemensamt förvaltar Första, Andra, Tredje [...]

Vi kräver mer än ensidigt fokus på högre pensionsålder

avatar

Pensionsgruppen meddelade häromdagen att de nu är överens om att pensionsåldern ska höjas även om de ännu inte är överens om med hur mycket. Åldern för tidigast möjliga uttag ska höjas från dagens 61 år till 62 eller 63 år och åldern för hur länge en anställd har rätt att vara kvar på arbetsplatsen ska [...]