1 134 systrar, mammor, bröder och söner

avatar

Det var strax innan klockan nio på morgonen som det hände. Dagarna innan hade arbetarna i textilfabriken sett sprickor i huset. Många var rädda att gå in, men tvingades att jobba som vanligt. Men på onsdagsmorgonen rasade allt. Större delen av det dåligt byggda huset vid Rana Plaza i utkanten av Dhaka rasade och 1 [...]

LO gör skillnad i politiken!

avatar

Socialdemokraterna tar idag ytterligare steg i riktning mot LOs vinstbegränsningsförslag i välfärdssektorn. Redan på senaste partikongressen i Göteborg skräptes de övergripande skrivningarna rörande vinstdriften i välfärden, där blev formuleringen att man ”avsevärt ska begränsa vinsterna i välfärden”. Nu lägger socialdemokraterna också fram ett konkret förslag till samarbetsavtal på skolområdet, som kommunen måste ingå med friskoleföretag. Kommunen [...]

Utvärderingsindustriellt komplex hotar yrkesprofessionaliteten

avatar

I lördagens DN-debatt skriver ett antal forskare om de problem som New Public Management (NPM) ställer till med för de anställda; Inskränkt yrkesfrihet, allt fler ägnar sin arbetstid åt fel saker, läkare och lärare ägnar högst hälften av sin arbetstid åt att träffa patienter eller elever. I stället tvingas de utföra sådant som syftar till [...]

EU-lagstiftning utan likabehandling

avatar

LO arbetar för att likabehandling ska vara den ledande principen i all lagstiftning inom EU. Igår röstade hela den socialdemokratiska gruppen, de gröna och vänstergrupperingen i Europaparlamentet emot förslaget som innebär att Yasmin från Pakistan bara har rätt till samma lön som de svenskar hon arbetar med på företaget i Göteborg, men inte rätt till [...]

Stockholmscentrismen riskerar att urgröpa vår välfärdsmodell

avatar

Idag finns en intressant debattartikel på DN-debatt. Det är företrädare för sju riksdagspartier i Sveriges Kommuner och Landstings (SKLs) programberedning som flaggar för en ny rapport. De anser att vi idag ser allt för mycket av statlig detaljreglering och central styrning av verksamheter som drivs av kommuner och landsting. Debattörerna lyfter därmed fram ett perspektiv [...]

Bättre villkor på europeisk arbetsmarknad

avatar

Idag förväntas Europaparlamentet anta ett lagförslag som kommer göra det lättare att få ut information om arbetsgivaravgifter och liknande betalats när löntagaren kommer från ett annat land inom EU. Det kommer att bli lättare för de svenska facken att se till att alla, oavsett ursprung och nationalitet, jobbar med schysta villkor. LO välkomnade överenskommelsen när [...]

Om rationella och emotionella lönestrukturer

avatar

Rationell lönestruktur var ett begrepp som föddes inom ramen för arbetet med rapporten till LO-kongressen 1951 (Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen). Begreppet användas för att beskriva inbördes lönerelationer inom löntagarkollektivet. Istället för att låta löneskillnader variera på grund av traditioner, tillfälliga efterfrågeuppgångar i olika branscher, fördomar och andra faktorer, ville man fördela arbetskraften (med stöd [...]

Arbetslösheten och den stora samordningen

avatar

En fråga som särskilt upptagit debatten under senare tid är huruvida sänkta eller frysta lägstlöner kan öka sysselsättningen. De som tänker i dessa tankebanor, låt oss för enkelhetens skull kalla dem lönesänkarna, utgår i regel från förenklade utbuds och efterfrågateorier. Förväntningen på fackföreningsrörelsen och de lägst avlönade är att man skall hålla tillbaka eller sänka [...]

Krisen låser in kvinnor i hemmet

avatar

Kvinnors position på arbetsmarknaden ifrågasätts mer än på länge. Sedan den ekonomiska krisens ingång har investeringarna i det offentliga minskat särskilt i de extra krisutsatta EU-länderna. Förväntningarna på att kvinnorna ska ta hand om barn och äldre ökar när det offentliga inte längre kan tillhandahålla barn- och äldreomsorg för alla. Det låser in kvinnorna i [...]

Abenomics – På insidan eller utsidan i Japan

avatar

I kampen mot arbetslösheten framstår Japan som ett föregångsland och en vinnare. Det är lätt att hänföras av det gästvänliga och strukturerade landet. Japans ekonomiska framgångar sedan 90-talskrisen är lockande att kopiera för många av Europas krisande ekonomier, men bakom den välpolerade ytan visar sig en komplex arbetsmarknad med lösningar som är svåra och inte [...]