Europafacket för ett öppet, rättvist och grönt EU

avatar

Luca Visentini (Italien), Veronica Nilsson (Sverige) och Peter Scherrer (Tyskland) fick stående ovationer när de idag valdes till Europafackets ledning vid den europeiska fackliga samorganisationens kongress i Paris. Vi blickar framåt och ger vårt stöd till den nya ledningen i deras ambition att stärka det europafackliga samarbetet. I ett gränslöst Europa och en globaliserad värld, [...]

Europafacket kräver krafttag mot social dumping

avatar

Kampen mot den konkurrens med löner och arbetsvillkor som dagligen sker på den europeiska arbetsmarknaden är en ödesfråga för EU-samarbetet. Kan vi i Europa inte säkerställa likabehandling av arbetstagare och den viktiga principen om lika lön för lika arbete i enlighet med lagar och avtal på orten där arbetet utförs kommer medborgarna vända sig emot [...]

Är kvinnan arbetare? Är medborgaren kvinna?

avatar

Europafackets kongress i Paris som pågår just nu har temat Ett rättvist samhälle – för arbetstagares rättigheter och anständiga arbeten. Frågor om sysselsättning, arbetsvillkor och trygga anställningar står högt på agendan. Sedan förra kongressen i Paris 2010 har den europeiska åtstramningspolitiken slagit hårt åt såväl välfärdssystem som arbetstagares rättigheter. Den nyliberala agendan har bidragit till [...]

Dags att skrota deltidsnormen

avatar

Arbetstider är nog det anställningsvillkor som tydligast visar skillnaden efter både klass och kön. Och inte helt oväntat är det arbetarkvinnor som avviker från övriga då drygt hälften, 53 procent, av alla kvinnliga arbetare jobbar deltid jämfört med 17 procent för manliga arbetare och 11 procent för manliga tjänstemän. För kvinnliga tjänstemän är andelen deltidsanställda [...]

Europafacket laddar om

avatar

Idag startar Europafackets, ETUCs, trettonde kongress. Nära 400 ombud från fackliga organisationer i hela Europa samlas för att diskutera och besluta om vad vi ska göra gemensamt de kommande åren. Policy ska formuleras och ett handlingsprogram ska antas under fyra fullspäckade dagar i Paris. LO deltar med en delegation som består av representanter för LOs [...]

Både ros och ris till Strandhäll!

avatar

Idag presenterade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll ett ”åtgärdspaket för ökad hälsa och minskade sjukskrivningar”. Det är givetvis bra att regeringen nu försöker ta ett samlat grepp i ohälsofrågan. Efter den misslyckade och repressiva utförsäkringspolitik, som alliansen och SD drivit under tidigare mandatperioder, finns sannerligen mycket att göra för att vi ska få en rimligare sjukförsäkring. Det [...]

Fackliga rättigheter ska stärkas i EUs fördrag

avatar

Under lördagen träffades de socialdemokratiska partiordförandena från Tyskland, Österrike och Sverige tillsammans med ordförandena för de tre fackliga centralorganisationerna LO, DGB och ÖGB. Vid mötet antog men en överenskommelse där man åtar sig att gemensamt arbeta för att så snart som möjligt stärka fackliga rättigheter i EUs grundlag, fördraget. Överenskommelsen finns att läsa i sin [...]

Kan kronjuvelens värde återupprättas?

avatar

Arbetsmarknadsutbildningen har historiskt setts som kronjuvelen i den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Så är det inte längre. Snarare tvärtom. Därför valde vi att göra en genomgripande utredning av hur Arbetsförmedlingens utbildningsverktyg egentligen fungerar. Igår berättade Ekot om rapportens resultat. För att första hur kronjuvelens anseende kunde blir så befläckat måste förändringar inom politiken, ekonomin och myndigheten analyseras [...]

Hoten mot fackliga rättigheter kryper närmare våra gränser

avatar

Idag lamslås hela Finland när de tre finska facken genomför en gigantisk protestaktion mot regeringens förslag om sämre arbetsvillkor och strypt avtalsfrihet. Hoten mot facklig verksamhet kryper allt närmare våra gränser. Finland är tyvärr bara ett av flera exempel. I Storbritannien och Litauen föreslås än värre åtgärdspaket. Vi ser en hårdare attityd till facken i [...]

Socialförsäkringsutredningen glömde bort de mest utsatta

avatar

LO och en rad andra remissinstanser har, i sina remissvar till den parlamentatriska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21), lyft fram att utredningen faktiskt glömt bort de allra mest utsatta. Det handlar om människor som har långvariga sjukdomstillstånd som nedsätter arbetsförmågan. Några av dem har en medfödd funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom. Andra har under ett långt arbetsliv slitit ut [...]